Mudra Principper

Mudra Principper

De gamle indiske vismænd opdagede, at der var en direkte forbindelse mellem de 5 elementer jord, vand, ild, luft og akasha (Rum eller æter) og de fem fingre på menneskets hånd. De lagde vægt på vigtigheden af at krop og sind måtte være i balance med resten af verden. De underviste i at enhver ubalance i menneskets sind eller krop kunne tilskrives ubalance i en eller flere af de 5 elementer. Gennem århundredes forskning grundlagde de et system ” Mudra Vigyan” som betyder “Videnskaben om Mudras.”

Denne unikke visdom beskriver klart forholdet imellem de 5 fingre og de 5 elementer. Indflydelsen fra det omfattende antal mudras rækker langt ind i andre discipliner såsom ayurveda, forsvarskunst, indisk traditionel dans, yoga, arkitektur (Vastu), malerkunst m.fl. Hvis man studerer ayurveda vil man opdage at relationen mellem de 5 fingre og de 5 elementer er den samme som i Mudra Vigyan systemet.

Keshav Dev genopdager Mudra Systemet

Hvis man kigger på internettet og ser alle de websider og bøger der florerer om mudras, vil man erfare at bortset fra de buddhistiske mudraer og få andre undtagelser så er det de samme mudras som er afbildet med deres varianter. Denne webside er ingen undtagelse.

Shri Keshav Dev var manden der genopdagede det gamle Muddra Vigyan system. Nogle giver hans bog “Mudra Vigyan” dårlige anmeldelser. Det er rigtigt at bogen er dårligt organiseret – de samme imformationer står 3-5 gange på 3 sprog her og der i bogen. Der er bare ikke mange der er klar over at Keshavs Devs bog er original, og at han var en selvrealiseret sjæl. Der var ingen mudra bøger på engelsk om Yoga Vijnana systemet før hans bog (hindu udgaven af bogen udkom langt før). 

Keshav Dev fik ideen til at beskæftige sig med videnskaben om Mudras, da han erfarede, at det er de færreste mennesker i der der tager sig tid til at praktisere et omfattende yogaprogram. Ikke desto mindre er der mere og mere brug for en metode til at gøre noget ved sundhedstilstanden og den sjælelige balance.

Fra gamle tekster vidste Keshav Dev, at tidligere tiders mestre satte hver finger i forbindelse med et element. Dette førte ham til den formodning, at fingrene kan kontrollere og afbalancere de fem elementer i kroppen.

 

Mudra Vigyan

Ifølge Mudra Vigyan repræsenterer  fingrene følgende elementer: 

Tommelfingeren – Ild

Pegefingeren – luft

Langfingeren – akasha (rum, æter)

Ringfingeren – jord

Lillefingeren – Vand

Men dette var næsten alt, hvad Keshav Dev kunne finde af oplysninger om mudras – bortset fra beskrivelser af mudras i tantraer til rituelt brug. Formentlig har der eksisteret bøger, men de er gået tabt.

Ayurveda

Ayurveda, den traditionelle indiske medicin, er baseret på den iagttagelse, at de fleste sygdomme opstår gennem forstyrrelse af  ligevægten mellem de fem elementer, hvoraf det menneskelige legemes mikrokosmos såvel som universets makrokosmos består af de samme fem elementer. I Ayurveda sammenfatter man de 5 elementer i de 3 doshas  Vata (Luft og Akasha), Pitta ( Ild og Vand) og Kapha (Vand og Jord).

Mudras lige så effektive som yogaøvelser

Mudras er ifølge Keshav Dev ligeså effektive til at helbrede sygdomme som yogaøvelser, og i nogle tilfælde endog hurtigere. Når man i et stykke tid holder fingrene i en bestemt position og udøver et let tryk, sætter det svingninger i gang, som bringer kroppen i stand til at genopbygge elementernes ligevægt.

Når jeg omtaler yoga øvelser så tænkes der på traditonel hatha yoga og Raja yoga og ikke på moderne gymnastiske udgaver såsom power yoga mm. som opstod i USA i 1990érne, og som ikke har noget med traditionel yoga at gøre.

For at vende tilbage til Keshav Dev, så gik han i gang med at eksperimentere med mudras, først på sig selv, senere på disciple og patienter. Første gang han foreskrev en mudra (Shunya Mudra) var til en patient, det havde svære øresmerter. I forbindelse med Ayurveda og Yoga har ørerne forbindelse med Akasha (Rum elementet). Resultatet var forbavsende. I løbet af få minutter mærkede manden en tydelig bedring, og efter nogle ugers regelmæssigt praksis var han øreproblemet fuldstændigt forsvundet.

Mens effekten af nogle mudras kan føles efter få sekunder giver andre først resultater efter lang tids praksis.

Yoga hvor som helst og når som helst

Man kan praktisere Mudras hvor som helst og når som helst. Man mærker dog ikke samme virkning hvis man lige har spist fordi krppen er beskæftiget med at fordøje.

Mudras skal i almindelighede udføres med begge hænder samtidigt (skønt det også hjælper en del kun at praktisere dem med een hånd. Man kan pratiserer øvelserne f.eks 3 x 10 – 45 minutter dagligt. Med mindre andet er angivet er der ingen øvre tidsgrænse hvor længe man kan udøve dem. Jo mere man laver dem, jo hurtigere resultater. Mange af mudraerne kan man udføre hvor som helst bla. når man går tur. Nogle mudras egner sig dog  ikke til at praktisere på offentlige steder. Jeg husker stadig en kvindes forargede blik da jeg en kold vinteraften  i en bus viste en ven, hvordan man udfører Linga Mudra for at få varmen.

 

wiypVigtigheden af opmærksomhed

Ligesom i Hatha Yoga er opmærksomhed på øvelsen også vigtig i praktisering af mudras.

 

Hvis man kan udføre en mudra i 45 minutter i træk med opmærksomhed på stilingen og energien i fingrene og hænderne, så vil dette give det hurtigste resultat. Min erfaring er imidlertid at det er lettere at fastholde opmærksomheden ved at praktisere i kortere intervaller 10-15 minutter ad gangen.

Hvad de 5 elementer rerpræsenterer

Tommelfingeren – Ild : Fordøjelsesilden, stofomsætning, kropsvarmen. Synssansen

Pegefingeren – luft : Nervesystemet. Følesansen

Langfingeren – akasha – Alle hulrum i kroppen – Kaldes Srotas i Ayurveda. Høresansen

Ringfingeren – jord : Alle kroppens faste dele, muskler, knogler, sener, osv. Lugtesansen

Lillefingeren – Vand: Alle væsker i kroppen – Kroppen består af ca. 80 % vand. Smagssansen

Balancering af de 5 elementer gennem Mudras

Ifølge Videnskaben om mudras, er man normalt sund og rask i krop, sind og ånd. når de 5 elementer er i balance. Hvis der derimod er overvægt eller undervægt af nogle af elementerne kan det medføre et liv præget at sygdom og diverse forstyrrelser. Ved at praktisere mudras kan elementerne forøges, formindskes eller balanceres. Ved vedvarende praksis kan der opnås en betydeligt ændring i kroppens sener, vener, kirtler og  sanseorganer.

De gamle Indere havde  for vane at konkretisere deres lærdom i små korte sætninger som de kaldte sutras. Dette følger vi trop med her.

Sutra 1 :

“Når tommelfingerens fingerspids berører en af de anden fingerspidser afbalanceres elementet som den pågældende finger repræsenterer”

Tommelfingeren + Pegefingeren i Gyan Mudra afbalancerer Luft elementet

Tommelfingeren + Langfingeren i Akasha Mudra afbalancerer Akasha elementet

Tommelfingeren + Ringfingeren i Prithivi Mudra afbalancerer jord elementet

Tommelfingeren + Lillefingeren i Varuna Mudra afbalancerer vand elementet

NB: Ild elementet afbalanceres bedst med en speciel Surabhi Mudra variation.