Depression Mudra

Depression Mudra Gyan Mudra

gyanGyan Mudra (kaldes også Jhana Mudra) er blevet praktiseret af indiske yogier i tusinder af år i forbindelse med meditation og der er referencer til mudraen i Bhagavad Gita.

Udførelse: Sid i en behagelig afslappet stilling. Spidsen af pegefingeren lægges mod tommelfingerspidsen så de berører hinanden afslappet. De øvrige fingre forbliver strakte. Udføres med begge hænder for at få fuldt udbytte.

Man kan udføre den så meget man har behov for f.eks. 3 gange dagligt fra 10-45 minutter hver gang.

Man kan sagtens  lave Gyan Mudra nårsomhelst i en hvilken som helst stilling, eller når man går, så man behøver ikke at sidde ned. .

Virkning:  Denne tilsyneladende ret enkle mudra kan afhjælpe mange problemer. Gyan Mudra er en af de vigtigste mudras, idet den  afbalancerer luft elementet i kroppen som ifølge ayurveda er skyld i langt de fleste sygdomme. Eftersom luft elementet repræsenterer nervesystemet, og følelesansen, og eftersom der ligger sjælelige-åndelige problemer bag næsten alle helbredsproblemer, kan Gyan Mudra betragtes som et universalmiddel mod depression, angst, og diverse åndelige spændiger og forstyrrelser.

Gyan Mudra bedrer langsomt hukommelsen og koncentrationsevnen når man laver den regelmæssigt. Ved kontinuerlig praksis kan den afhjælpe søvnløshed – men den kan også afhjælpe utidig døsighed. Gyan mudra virker også mod dovenskab.  Mudraen forstærker desuden virkningen af de andre Mudras.

Ifølge Keshav Dev virker Gyan Mudra mod enhver form for misbrug hvadenten det er stoffer, alkohol eller sex. Denne mudra er en stor hjælp for alle der praktiserer meditation, selvudvikling, yoga mm.